Disharmonere, ikke stemme overens, skurre; være uenig, gå dårlig sammen.