Isomorf, som har lik eller identisk struktur eller utseende; som viser isomorfi. Som substantiv brukes isomorf om organismer eller stoffer som viser slik likhet. Jfr. isomorfi.