Chartre, inngå et certeparti, inngå avtale om befraktning av et helt skip eller del av et skip. Også om leie av fly (charterfly), buss eller båt.