Sekvensiell, som danner en sekvens; som utgjør eller opptrer i en bestemt rekkefølge.