Flaskehals, det ledd i en produksjonsprosess som har svakest kapasitet og som hindrer de andre leddene i å fungere fullgodt; også om hindring eller mangelfaktor i videre betydning.