Talong, den del som blir tilbake når man river av en anvisning, kvittering eller regning og som det anviste eller kvitterte beløp noteres på til erindring.