Forst, dyrket og drevet skog, bare brukt i sammensetninger med faglig tilknytning, som forstmester.