Tilstand eller utvikling fremkalt som ettervirkning i motsatt retning etter en sterk påvirkning eller påkjenning; slapphet, tretthet etter anstrengelse; retning eller bevegelse oppstått som motvirkning mot en tidligere bevegelse innen kunst, litteratur, religion o.l.; politisk virksomhet som søker å stanse politiske og sosiale fremskritt og å gjenopprette gamle tilstander.