Enkomiast, lovtaler, lovpriser; enkomiastisk, lovtalende, lovprisende.