Fokusere, bringe i fokus, sette i sentrum (også for interessen); innstille (øye, linse) riktig.