Dynast, hersker, makthaver, ofte om en mindre fyrste i motsetning til en konge; i det gamle Hellas særlig brukt om folk som ulovlig hadde tilegnet seg makten.