Cessibilitet, avståelighet, avhendelighet. Jfr. cesjon.