Ekspektant, en som venter på, har utsikt til å få et embete el.l., en som står på ekspektanseliste.