Deformere, misdanne, vansire, bringe ut av den opprinnelige form.