Ordforklaringer

Fagansvarlig

Børge Nordbø

Redaktør

Erik Bolstad

Inneholder 6 kategorier:

  1. Forkortelser
  2. Fremmedord
  3. Norske ord og uttrykk
  4. Ord og uttrykk på andre språk
  5. Prefikser og suffikser
  6. Uttrykk og ordtak

Inneholder 1012 artikler: