Imponere, vekke sterk følelse av beundring (og respekt) hos.