Ambidekster, (subst. og adj.), (person) som er likehendt, kan bruke høyre og venstre hånd like godt.