Representere, utgjøre, innebære; opptre på vegne av, stå for; holde selskap som representant for f.eks. et land eller et firma.