Xerofil, (om planter) som kan leve på voksesteder der de er utsatt for sterk uttørking, jfr. xerofytter.