Demisjon, tidligere brukt uttrykk for en sittende regjerings eller et regjeringsmedlems begjæring om avskjed eller tilbaketreden fra sitt embete.