Invitt, innbydelse, oppfordring; ymt, vink om å reagere på en bestemt måte, f.eks. si sin mening.