Inherent, som henger ved, som hører sammen med noe.