Figurere, vise seg, tre frem i en avbildning; innta stillinger; opptre, vise seg uten å spille noen virkelig rolle; stå oppført.