Finish, slutte, gjøre ferdig, finpusse; slutt, avslutning, siste del, sluttkamp, innspurt, sluttbehandling, finpuss, overflate(behandling).