Transportere, flytte, befordre, overføre, overdra.