Oppreisning, gjeninnsettelse i tidligere stilling, gjenoppnåelse av tidligere anseelse; det å rehabilitere.