Kommittent, person som gir en annen i oppdrag å selge (eller kjøpe) noe for overdragerens regning. Se kommisjon.