Garantere, gå god for, ta ansvaret for, stille sikkerhet for.