Tragisk, som gjelder tragedie; sørgelig, opprivende.