Frankofob, (adj. og subst.), (om) franskhater; som har skrekk for alt fransk.