Subsidiere, støtte ved subsidier, yte tilskudd til.