Rekvisitør, teatermedarbeider med ansvar for at rekvisitter er på plass og i orden.