Mobilitet er det samme som bevegelighet. Det som er mobilt er lett å flytte.