Drillkorps, korps som driver eksersis, danner formasjoner osv.; gruppe som marsjerer foran et musikkorps og sjonglerer med staver, inntar formasjoner osv.