Demonstrabel, som lar seg bevise eller forklare, som kan påvises.