Mutere, forandre eller forandres; undergå mutasjon.