Naturell, naturfarget, i naturlig tilstand, ikke tilberedt.