Reprimande er en tilrettevisning, irettesettelse eller en overhaling.