En antikvar en person som steller med bevaring av eldre tiders materielle kultur, helst i sammensetninger som riksantikvar og byantikvar. En antikvar kan også være en innehaver av et antikvariat.