Slep, gjenstand som blir trukket av kjøretøy (tilhenger) eller fartøy (lekter, tømmerslep osv.).