Demonstrant, person som setter i verk eller deltar i en demonstrasjon for å uttrykke sitt standpunkt. Jfr. demonstratør.