Billett, (trykt) adgangstegn til offentlig kommunikasjonsmiddel, til teaterforestilling, konsert el.l.