Allograf, noe som er skrevet av en annen, fremmed håndskrift.