Regulant, en som regulerer noe, f.eks. etat som regulerer et vassdrag for kraftutbygging.