Patrisiat, en patrisiers stand og verdighet; gruppe av fornemme og velstående familier som inntar en fremskutt stilling i samfunnet.