Brife, forhåndsorientere, rettlede, instruere, særlig om fremgangsmåte.