Garçonne, [garsˈån] (fem. av garçon), «ungkarspike», emansipert ung kvinne. Særlig aktuelt i 1920-årene, etter tittelen på Victor Marguerittes roman La Garçonne (1922).