Nyanza er sammen med andre former som Nyassa, Njassa, et østafrikansk bantuord som betyr stort vann, sjø. Brukes ofte om Nilsjøene, f.eks. Albert Nyanza, Victoria Nyanza osv.