Person med stor makt og innflytelse, særlig på grunn av rikdom.