Frekventere, besøke flittig, ofte overvære, omgås, gå på (en skole, et universitet).